Analityk procesów i systemu SAP w dziale finansów

- Analiza procesów firmy produkcyjnej pod kątem ich odzwierciedlenia w księgach finansowych firmy: dane z systemów logistycznych, produkcyjnych, jakości, zakupowych, interface`y, schematy księgowania, ceny
- Współpraca w księgowością i controllingiem oraz logistyką, produkcją, utrzymaniem ruchu i jakością w celu ustalenia zmian w procesach i zakresów odpowiedzialności poszczególnych działów dla zapewnieniu kompletności i poprawności danych finansowych w SAP
- Nadzór nad prawidłowością ustawień systemu księgowego SAP w ścisłym kontakcie z działami centralnymi korporacji (Finansami i IT) i centrum usług wspólnych, wspólne przygotowywanie demandów (wniosków do zmian w systemie SAP) od strony wymagań biznesowych, bieżące wsparcie i szkolenie użytkowników
- Tworzenie w systemie Visio opisów procesów wewnętrznych, ich aktualizacja i komunikacja, w zgodności z instrukcjami i politykami koncernu

- Wykształcenie wyższe w zakresie finansów / IT;
- Bardzo dobra znajomość systemu SAP i podejście procesowe;
- Bardzo dobra znajomość procesów finansowo – księgowych, zakupowych i produkcyjnych;
- Doświadczenie zawodowe w firmie produkcyjnej;
- Umiejętność logicznego i ustrukturyzowanego formułowania złożonych treści i umiejętności analityczne;
- Dobra znajomość pakietu MS Office (Visio będzie dodatkowym atutem);
- Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (język niemiecki będzie dodatkowym atutem);
- Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne

Usage of Cookies

Daimler uses cookies for optimal visualization and ongoing improvement of the website. By using this website you agree to the usage of cookies.