Technik ds. Reklamacji

- Codzienna współpraca z  Zewnętrznym Usługodawcą Zarządzania Reklamacjami
- Praca na narzędziach informatycznych przy analizie problemów jakościowych
- Nadzorowanie blokowania, sortowania podejrzanych komponentów i wyrobów gotowych oraz
   raportowanie postępów.
- Proponowanie natychmiastowych działań naprawczych.
- Nadzór nad obszarem zablokowanych komponentów i wyrobów gotowych.
- Tworzenie analiz, raportów dotyczących obszaru zarządzania reklamacjami.
- Współpraca z inżynierem jakości przy rozwiazywaniu problemów jakościowych.
- W razie potrzeby przeprowadzanie kontroli / inspekcji u klienta.
- Codzienny udział w spotkaniach produkcyjnych.
- Udział w analizie czy problemy są spowodowane przez części dostarczone przez dostawców
- Współpraca z laboratorium pomiarowym, tworzenie zleceń pomiarowych
- Ciągłe usprawnianie procesu zarządzania reklamacjami

- Wykształcenie: min. średnie lub szkolenie zawodowe w obszarze jakości.
- Doświadczenie w firmie produkcyjnej w dziale jakości.
- Umiejętność obsługi komputera.
- Podstawowa znajomość rysunku technicznego.
- Podstawowa umiejętność obsługi przyrządów pomiarowych.
- Płynna znajomość języka polskiego oraz podstawowa angielskiego lub niemieckiego.
- Kompetencje: komunikatywność, umiejętność pracy w zespole; chęć nauki; odpowiedzialność, samodzielność i zaangażowanie.

 
 
 
 

Usage of Cookies

Daimler uses cookies for optimal visualization and ongoing improvement of the website. By using this website you agree to the usage of cookies.