Specjalista ds. prawa pracy i organizacji pracy

- Przeprowadzanie nadzoru nad zgodnością procesów oraz regulacji wewnętrznych z przepisami prawa.
- Doradztwo i proponowanie managerom adekwatnych zgodnych z KP praktycznych rozwiązań dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi, relacji pracowniczych, organizacji i czasu pracy, umów i rozkładów czasu pracy oraz innych narzędzi dla zapewnienia realizacji celów biznesowych, elastyczności produkcji i osiągnięcia planowanych volumenów produkcyjnych.
- Wdrażanie najlepszych praktyk i standardów koncernowych w tym zakresie.
- Stała praca nad wzrostem wydajności organizacji poprzez proponowanie najbardziej efektywnych, nowoczesnych rozwiązań organizacji pracy, zapewniających wysoką motywację pracowników, rozwój talentów, równe traktowanie i pozostających w zgodzie z kulturą organizacji.
- Współpraca z partnerami społecznymi w organizacji w powyższych tematach.
- Proponowanie i podejmowanie działań m.in. z zakresu ergonomii, Life Balance, zarządzania wiekiem i różnorodnością, podnoszenia kwalifikacji, przywództwa w organizacji
- Zgłaszanie rozwiązań i propozycji w zakresie długoterminowego i krótkoterminowego planowania oraz dopasowania zasobów ludzkich do programów produkcyjnych w kontekście reagowania na zmieniające się otoczenie rynkowe.
- Nadzór nad prawidłową realizacją Polityk odesłania w MBMPL
- Wdrożenie, aktualizacja i dbanie o przestrzegania dotyczących HR polityk i wytycznych koncernowych w MBMPL.
- Przygotowywanie opracowań, prognoz oraz raportów cyklicznych i ad hoc na potrzeby Zarządu, a także działów HR w Polsce oraz w Niemczech.

• Wykształcenie wyższe - kierunek prawo, zarządzanie zasobami ludzkimi.
• Co najmniej trzyletnie doświadczenie na tożsamym stanowisku w Dziale Personalnym.
• Doświadczenie w obszarze modelowania systemów, rozkładów czasów pracy i elastyczności zasobów ludzkich.
• Bardzo dobra znajomość MS Office, w szczególności Power Point i Excel.
• Bardzo dobra znajomość języka niemieckiego lub angielskiego.
• Samodzielność, orientacja na osiąganie celów, umiejętność pracy w zespole i pracy projektowej.
• Wysokie standardy etyczne i moralne, rzetelność i odpowiedzialność.

Usage of Cookies

Daimler uses cookies for optimal visualization and ongoing improvement of the website. By using this website you agree to the usage of cookies.