Specjalista ds. IT

- Nadzór nad bezpieczeństwem danych na obszarze produkcyjnym, a w szczególności:
> zapewnienie aktualności (poprawki, aktualizacje) systemów operacyjnych, opartych głównie na systemie Windows 7 i 10,
> zapewnienia bezpieczeństwa dostępu i administrowania sieci komputerowych,
> nadzór nad aktualnością kopii zapasowych systemów IT produkcji.
- Wdrażanie nowych technologii w dziedzinie bezpieczeństwa.
- Nadzór, przygotowanie dokumentacji budowy dla obecnych i nowych systemów sieciowych.
- Prowadzenie projektów związanych z bezpieczeństwem systemów IT produkcji.
- Planowanie i realizacja budżetu związanego z bezpieczeństwem systemów IT.
- Wymiana doświadczeń oraz wdrażanie standardów w ramach korporacji.

- Wykształcenie wyższe o kierunku Informatyka albo ukończone technikum informatyczne.
- Kikuletnie doświadczenie i wiedza IT z zakresu:
> administracją systemów operacyjnych – bezpieczeństwo,
> sieci komputerowe – diagnostyka, administracja.
- Umiejętności interpersonalne (komunikacja, praca w zespole).
- Wysoka motywacja, wielozadaniowość, kreatywność.
- Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Usage of Cookies

Daimler uses cookies for optimal visualization and ongoing improvement of the website. By using this website you agree to the usage of cookies.