Specjalista HR (Planowanie personelu, raportowanie i analizy)

- Koordynacja i wielopłaszczyznowa analiza procesu planowania personelu, a także agregacja, przegląd, kontrola danych dotyczących zatrudnienia.
- Przygotowywanie analiz i baz danych z zakresu HR oraz aktywny udział w analizie wskaźników HR.
- Zarządzanie projektem długoterminowego planowania zasobów ludzkich oraz przygotowywanie propozycji budżetu kosztów personalnych i poziomu zatrudnienia.
- Współpraca z działem personalnym oraz kierownictwem w zakresie skutecznego, efektywnego i optymalnego planowania procesu alokacji zasobów ludzkich.
- Opracowanie standardów oraz zbudowanie narzędzi umożliwiających zbieranie i analizowanie danych.
- Dokonywanie analiz benchmarków wewnętrznych i zewnętrznych.
- Bieżący monitoring budżetu kosztów personalnych i poziomu zatrudnienia.
- Przygotowywanie raportów cyklicznych i ad hoc na potrzeby Zarządu, a także działów HR w Polsce oraz w Niemczech.
- Współpraca z Zarządem i menedżerami działów w zakresie przygotowywania raportów i rekomendacji wspierających podejmowanie strategicznych decyzji.

- Wykształcenie wyższe - mile widziane kierunek ekonomia, zarządzanie zasobami ludzkimi, socjologia bądź pokrewne.
- Mile widziane doświadczenie w pracy w Dziale Personalnym.
- Mile widziane doświadczenie w obszarze planowania personelu.
- Bardzo dobra znajomość MS Office, w szczególności Power Point i Excel.
- Bardzo dobra znajomość języka niemieckiego lub angielskiego.
- Samodzielność, orientacja na osiąganie celów, umiejętność pracy w zespole i pracy projektowej.
- Wysokie standardy etyczne i moralne, rzetelność i odpowiedzialność.

Usage of Cookies

Daimler uses cookies for optimal visualization and ongoing improvement of the website. By using this website you agree to the usage of cookies.