Brygadzista ( fabryka silników GSM2 )

- Przestrzeganie ustalonych wymogów bezpieczeństwa pracy, zgłaszanie zauważonych zagrożeń.

- Wykonywanie pracy wg ustalonych standardów, z dbałością o najwyższą jakość produktu.

- Zgłaszanie pomysłów innowacyjnych zgodnie z filozofią „ciągły rozwój”.

- Zapewnienie ciągłości produkcji, wykonywanie zadań w wyznaczonym czasie.

- Analiza koniecznych czynności montażowych w przypadku zmian lub wdrożeń nowych produktów.

- Analizowanie i dokumentacja przyczyn awarii, analiza błędów.

- Przeprowadzanie pomiarów i testów na stanowiskach końcowych.

- Organizacja pracy grupowej, realizacja planu produkcyjnego na podstawie zleceń przy zachowaniu wymogów jakościowych oraz wydajnościowych.

- Zapewnienie produkcji w przypadku zmian planu produkcyjnego przy uwzględnieniu zasobów oraz współpraca z wydziałami wspierającymi produkcję (kontrola jakości, utrzymanie ruchu, logistyka).

- Wykształcenie techniczne co najmniej średnie.

- Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

- Gotowość do dłuższego wyjazdu służbowego zagranicznego.

- Doświadczenie w uruchomieniu nowych projektów – mile widziane.

- Z uwagi na wyjazd złużbowy wymagana jest znajomość języka niemieckiego.

- Rzetelność, dokładność, odpowiedzialność.

- Umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków.

- Zdolność do działania pod presją czasu z nastawieniem na terminowość realizacji zadań.

- Wysokie standardy etyczne.

Usage of Cookies

Daimler uses cookies for optimal visualization and ongoing improvement of the website. By using this website you agree to the usage of cookies.