Specjalista ds. BHP

- Udział w uruchomieniu fabryki baterii w pełnej zgodności z przepisami BHP,
- Tworzenie i realizacja Polityki BHP w organizacji, zapewnienie zgodności działań firmy z obowiązującymi przepisami prawa. Udział w opracowywaniu i wdrażaniu wymaganych instrukcji i procedur,
- Dokonywanie analiz stanu BHP, proponowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
- Przeprowadzanie bieżących kontroli stanu BHP, dokonywanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, prowadzenie dochodzeń powypadkowych,
- Współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
- Przygotowywanie dokumentacji do wydania decyzji, pozwoleń związanych z BHP,
- Koordynacja i udział w projektach

- Wykształcenie wyższe kierunkowe,
- Bardzo dobra znajomość przepisów BHP i umiejętność stosowania ich w praktyce.
- Minimum 3 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku - mile widziana branża automotive.
- Bardzo dobra znajomość rodzajów szkoleń BHP w poszczególnych grupach pracowniczych,
- Znajomość obowiązków wynikających z dyrektywy maszynowej,
- Doświadczenie w odbiorach maszyn produkcyjnych,
- Znajomość ryzyka i sposobów jego eliminowania w maszynach do obróbki metali,
- Bardzo dobra znajomość rodzajów i częstotliwości wykonywania pomiarów środowiska pracy,
- Umiejętność pracy w zgodzie z normami ISO 14001, PN 18001, ISO/TS 16949.
- Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, nastawienie na realizację celów,
- Znajomość języka niemieckiego/ angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację,
- Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.

Usage of Cookies

Daimler uses cookies for optimal visualization and ongoing improvement of the website. By using this website you agree to the usage of cookies.