Mistrz Obróbki Skrawaniem

- Zabezpieczenie ciągu produkcyjnego pod wzgledem wydajności, jakości, dotrzymania terminów i kosztów.
- Samodzielne zabezpieczenie i zapewnienie jakości obrabianych wałów korbowych
- Samodzielna analiza błędów produkcyjnych, jak również opracowanie metod ciągłej poprawy jakości i wydajności.
- Regularna kontrola budżetu i kosztów podległego obszaru produkcji i zapewnienie ciągłej poprawy wszelkich wskaźników producyjnych.
- Koordynacja optymylizacji procesów produkcyjnych i logistycznych w podległym obszarze.
- Wprowadzenie systemu ulepszeń i ciagła poprawa parametrów produkcyjnych i logistycznych.
- Prowadzenie zepołu ok. 35 pracowników w systemie teamleader i zapewnienie zatrudnienia pracowników zgodnie z ich kwalifikacjami.
- Planowanie zatrudnienia zgodnie z wymogami programu produkcyjnego.

- Wykształcenie: minimum średnie, techniczne.
- Bardzo dobra znajomość procesów i narzędzi obróbczych oraz CNC.
- Bardzo dobra znajomość obsługi komputerów (Pakiet Office) i systemów IT.
- Znajomość języka niemieckiego lub/ i angielskiego.
- Minimum 3-5 lat doświadczenia na stanowisku kierowniczym w branży automotive.
- Pewność siebie.
- Przedsiębiorcze myślenie i inicjatywa.
- Wysoki stopień poczucia obowiązku i odpowiedzialności.
- Wysokie zaangażowanie i identyfikacja z ideałami firmy Mercedes-Benz.
- Gotowość do wyjazdów zagranicznych (Niemcy).

- Praca w systemie dwu lub trzyzmianowym.

Usage of Cookies

Daimler uses cookies for optimal visualization and ongoing improvement of the website. By using this website you agree to the usage of cookies.